Europa wil tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent worden via het 'Fit for 55'-pakket en het burgemeestersconvenant. Vlaanderen zet in op de klimaattransitie met het Vlaams Energie- en Klimaatplan. Deze plannen, pakketten en programma’s willen het klimaat verbeteren door de belanghebbenden op het lokale niveau aan te spreken.

Krachtdadig engageren de lokale besturen zich om energie te besparen, broeikasgassen te verlagen en warmte- en sloopbeleidsplannen op te maken. Om de lokale besturen hierbij te helpen, ontwikkelde de Vlaamse Overheid in 2021 vanuit het Vlaams Energie- en Klimaatplan, het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) 1.0 met 16 doelstellingen die zorgen voor een beter klimaat. Om het klimaat nog beter te helpen, is er het LEKP 2.0, dat enkele reeds bestaande doelstellingen van het LEKP 1.0 verscherpt en een bijkomende, zeventiende doelstelling omvat.

Het LEKP 1.0 en 2.0 zet in op vier specifieke werven, namelijk vergroening, renovatie en hernieuwbare energie, koolstofvrije (deel)mobiliteit en droogteproblematiek. Talloze samenwerkingsverbanden tussen lokale besturen onderling en tussen lokale besturen met hun lokale stakeholders maken dit mogelijk. Meer informatie over het LEKP vind je terug op deze website.

Het Lokaal Klimaatpactportaal volgt de resultaten van de lokale besturen op en bundelt ze. Eénmaal per jaar worden deze resultaten in functie van het LEKP op de gemeenteraad voorgelegd, het LEKP-rapport is hiervoor een uitstekend vertrekpunt. Uiteraard kan er ook een dynamische voortgangsbespreking gebeuren in de schoot van lokale milieu-, Gecoro- en andere adviesraden. Voor de opvolging van de realisaties onder het LEKP, zowel 1.0 als 2.0, laadt het lokaal bestuur een gemeenteraadsbesluit van de jaarlijkse bespreking op via het Loket voor Lokale Besturen. Na het selecteren van LEKP 1.0 2021 onder de module "subsidiebeheer" in het loket, kan deze beslissing worden doorgestuurd bij de stap "opvolgmoment". Dit gebeurt een eerste keer in maart 2023, met een jaarlijkse frequentie. Meer info vind je terug op de website van VVSG.

Wat is het Pactportaal?
Remote video URL

Het Pactportaal toont de vooruitgang van de lokale besturen voor de 17 verschillende doelstellingen van het LEKP doorheen de tijd.

Het Pactportaal verzamelt authentieke data bij onze partnerorganisaties en stelt deze gebruiksvriendelijk ter beschikking aan de lokale besturen. Bij deze partnerorganisaties voeren de lokale besturen, burgers en andere betrokkenen de nodige data reeds in. Het Pactportaal hergebruikt deze data zodat er geen extra monitoringslast is.

Het Pactportaal

Om u nog beter te bedienen zijn we volop bezig met de bouw van een nieuw pactportaal. ​ We kregen heel wat feedback van Steden en Gemeenten over het pactportaal waar we graag mee aan de slag gaan. Zo is er de vraag naar: betere rapporteren, snellere doorstroom van sommige databronnen, makkelijker leesbare grafieken en een goeie zoekfunctie, … om er maar enkele te noemen. Het nieuwe pactportaal wordt dit najaar verwacht. ​
Ondertussen kan je hier nog steeds aan de slag maar het cijfermateriaal wordt niet meer aangepast of gecorrigeerd. De laatste update dateert van 31 maart 2023.
​ Ben je op zoek naar het laatste cijfermateriaal? Dan verwijzen we graag naar onze publicatiekalender waar de originele databronnen vermeld staan.