Er wordt druk aan het Pactportaal gewerkt. Daarom zullen de cijfers tijdelijk geen updates meer krijgen. Laatste update LEKP-rapporten gebeurde op 31 maart 2023.

Europa wil tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent worden via het 'Fit for 55'-pakket en het burgemeestersconvenant. Vlaanderen zet in op de klimaattransitie met het Vlaams Energie- en Klimaatplan. Deze plannen, pakketten en programma’s willen het klimaat verbeteren door de belanghebbenden op het lokale niveau aan te spreken.

Krachtdadig engageren de lokale besturen zich om energie te besparen, broeikasgassen te verlagen en warmte- en sloopbeleidsplannen op te maken. Om de lokale besturen hierbij te helpen, ontwikkelde de Vlaamse Overheid in 2021 vanuit het Vlaams Energie- en Klimaatplan, het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) 1.0 met 16 doelstellingen die zorgen voor een beter klimaat. Om het klimaat nog beter te helpen, is er het LEKP 2.0, dat enkele reeds bestaande doelstellingen van het LEKP 1.0 verscherpt en een bijkomende, zeventiende doelstelling omvat.

Het LEKP 1.0 en 2.0 zet in op vier specifieke werven, namelijk vergroening, renovatie en hernieuwbare energie, koolstofvrije (deel)mobiliteit en droogteproblematiek. Talloze samenwerkingsverbanden tussen lokale besturen onderling en tussen lokale besturen met hun lokale stakeholders maken dit mogelijk. Meer informatie over het LEKP vind je terug op deze website.

Het Lokaal Klimaatpactportaal volgt de resultaten van de lokale besturen op en bundelt ze. Eénmaal per jaar worden deze resultaten in functie van het LEKP op de gemeenteraad voorgelegd, het LEKP-rapport is hiervoor een uitstekend vertrekpunt. Uiteraard kan er ook een dynamische voortgangsbespreking gebeuren in de schoot van lokale milieu-, Gecoro- en andere adviesraden. Voor de opvolging van de realisaties onder het LEKP, zowel 1.0 als 2.0, laadt het lokaal bestuur een gemeenteraadsbesluit van de jaarlijkse bespreking op via het Loket voor Lokale Besturen. Na het selecteren van LEKP 1.0 2021 onder de module "subsidiebeheer" in het loket, kan deze beslissing worden doorgestuurd bij de stap "opvolgmoment". Dit gebeurt een eerste keer in maart 2023, met een jaarlijkse frequentie. Meer info vind je terug op de website van VVSG.

Wat is het Pactportaal?
Remote video URL

Het Pactportaal toont de vooruitgang van de lokale besturen voor de 17 verschillende doelstellingen van het LEKP doorheen de tijd.

Het Pactportaal verzamelt authentieke data bij onze partnerorganisaties en stelt deze gebruiksvriendelijk ter beschikking aan de lokale besturen. Bij deze partnerorganisaties voeren de lokale besturen, burgers en andere betrokkenen de nodige data reeds in. Het Pactportaal hergebruikt deze data zodat er geen extra monitoringslast is.

Het Pactportaal

De resultaten van alle LEKP-doelstellingen zijn verdeeld in het Pactportaal.

Een volledig en diepgaand overzicht van jouw lokaal bestuur kan je op LEKP-rapport vinden.

Op Vlaanderen krijg je een totaal overzicht van de LEKP-doelstellingen van alle deelnemende lokale besturen.

Nieuwsgierig naar de resultaten van jouw lokaal bestuur? Bekijk ze op overzicht gemeente.

Liever meer weten over de specifieke resultaten van de LEKP-doelstellingen van jouw lokaal bestuur? Lees dan meer op de gemeente(s) per doelstellingen.

Kom meer te weten over de verzameling van de data, de authentieke bron en de definitie van de LEKP-doelstellingen op informatie doelstellingen.