Bomen verminderen de CO2 in de lucht, zorgen voor verkoeling in de zomer en houden de opgeslagen koolstof vast in de bodem. Dit drieluik aan klimaatvoordelen bezorgt het LEKP genoeg redenen om lokale besturen aan te zetten om extra bomen te planten. Het LEKP wil één boom extra per inwoner vanaf 2021 tegen 2030.

Binnen deze doelstelling tellen nieuw aangeplante bomen op zowel privé- als publiek domein. Bomen die geplant zijn in een bos (bos is een oppervlakte met bomen van minimaal 10 meter op 10 meter) of door compensatieregels tellen niet mee. Bomen die aangeplant worden als ‘bos’ vallen onder de bevoegdheden van Natuur en Bos en betrekken bijgevolg andere doelstellingen en een ander opvolgingssysteem. Om de inspanningen van lokale besturen door, bijvoorbeeld het aanplanten van een geboortebos, niet onopgemerkt te laten, kan de gemeente hier melding over maken via de LEKP-formulieren. Het blijft echter zo dat deze bomen niet kunnen meetellen voor de LEKP-doelstelling. Het LEKP mikt namelijk op extra bomen en vergroening in een gemeentelijke omgeving. In deze is het belangrijk de aandacht te richten op het woord ‘extra’. Bomen die gerooid worden bij bijvoorbeeld de heraanleg van een straat dienen als min in rekening gebracht te worden.

Bomen kunnen integraal deel uitmaken van de stedelijke ontwikkeling van gemeenten of steden, zoals kleine percelen die onthard worden voor bomen, of kleine braakliggende terreintjes waar een aantal bomen worden geplaatst (<10m2). Lokale besturen kunnen hier creatief mee omspringen en actief het groen de gemeentekern binnenbrengen. Dit draagt bij aan het klimaat, de leefbaarheid en de aanpak van warmte-eilanden in de Vlaamse steden. Bovendien bestaat er bij acties rond bomen de opportuniteit tot synergie met de doelstelling rond ontharding. Wanneer voor de aanplant van een boom de bodem onthard wordt, hebben we twee vliegen in één klap. Neem voor enkele tips een kijkje naar de webinar van VVSG rond vergroening.

Elke inspanning binnen de doelstelling, op het grondgebied van de gemeente, helpt deze te behalen. Bedrijven, verenigingen en particulieren kunnen aangemoedigd worden extra bomen op hun eigen terrein te plaatsen en door te geven via groenblauwpeil.be (GBP). Op die manier gaat geen enkele ondernomen actie verloren. Door de handen in elkaar te slaan en als gemeente, samen met de burgers, deze doelstelling na te streven verwezenlijken we in Vlaanderen een opmerkelijke, voelbare en zichtbare vergroening voor iedereen.

Hoe verzamelt het Pactportaal de data voor deze doelstelling?

Lokale besturen kunnen aan hun burgers, bedrijven en verenigingen vragen om zelf de extra aangeplante bomen op hun privédomein aan te geven. Zelf kunnen de gemeenten extra bomen op publiek domein invoeren. Lokale besturen en burgers kunnen die extra bomen aangeven op de online toepassing: groenblauwpeil.be. Het GBP verzamelt deze data en geeft ze door aan het Pactportaal.

Let er wel op dat de juiste machtigingen nodig zijn om het Groenblauwpeil te gebruiken als gemeentemedewerker en acties en verbeteringen toe te voegen op publiek terrein. Daarnaast is het van belang binnen een engagement samen met de burger, goede afspraken te maken. Zorg ervoor dat het duidelijk is wie de actie registreert in het Groenblauwpeil om dubbeltelling te vermijden.

Authentieke bron: GBP (groenblauwpeil.be)

Tip: Kom meer te weten over welke bomen je kan registeren in het GBP.

Download hier de handleiding voor de invoer van LEKP-verbeteringen in het groenblauwpeil.