Op het Loket voor Lokale Besturen, bij de functie "toezicht" staan 3 formulieren die jij als Lokaal Bestuur kan gebruiken om jouw LEKP te verfijnen.

Het formulier "klimaattafels": is er om jouw gegevens rond de doelstelling van de klimaattafels door te geven. Deze data, waar je meer info geeft over de georganiseerde klimaattafel, kan je op eender welk moment invoeren op het formulier, en wordt doorgestuurd naar het Lokaal Klimaatpactportaal.

Daarnaast kan je via het formulier "melding correctie authentieke bron" op het loket ook LEKP-data melden voor aanvullingen, schrappingen of correcties die ABB structureel oppikt met of direct doorstuurt naar de authentieke bron.

Verder bestaat via het formulier "toelichtingen" ook de mogelijkheid toelichtingen te geven bij jouw LEKP-rapport, als je commentaar wenst te geven over een specifieke doelstelling. Dit kan je bijvoorbeeld gebruiken als er in het verleden beleidskeuzes zijn gemaakt, waardoor jouw gemeente moeite zou ervaren een bepaalde doelstelling te bereiken.

Deze formulieren zijn eenvoudig en kunnen door elk Lokaal Bestuur gebruikt worden. Download hier de handleiding voor het gebruik van deze formulieren in het Loket voor Lokale Besturen.