Op deze pagina kan je de evolutie van alle LEKP-doelstellingen bekijken per lokaal bestuur. Wil je een intergemeentelijke samenwerking bekijken? Duid dan tot 3 lokale besturen aan om de resultaten hun LEKP-doelstellingen samen te tellen.

In de tijdslijnen hieronder zie je de behaalde resultaten van de aangeduide lokale besturen vanaf 2020 tot op het huidig verkregen jaar. Wil je meer weten over de over de verzameling van de data, de authentieke bron en de definitie van een specifieke LEKP-doelstellingen, klik dan op de link in de tijdslijn.

* Gedeeltelijke cijfers voor het lopende jaar 2022

Legende:
  • - De jaartallen in het rood en met een sterretje (*) geven jaren aan waarvoor nog maar gedeeltelijke cijfers beschikbaar zijn.
  • - Het blauwe balkje geeft aan voor welke jaren de data voor de doelstelling reeds beschikbaar is.

Heb je de resultaten van de 16 doelstellingen van jouw gemeente liever in een compleet en diepgaand overzicht? Download dan 'Jouw LEKP-rapport'.

Ontbreken er cijfers in de resultaten of denk je dat de gegevens van de resultaten onjuist zijn? Bekijk dan eerst de publicatiekalender om te zien wanneer de resultaten geüpdatet zijn. Indien je de gegevens nog steeds onjuist acht, contacteer dan de authentieke bron voor de specifieke doelstelling in op de informatie doelstellingen.