Hagen en gevelbeplanting verminderen de CO2 in de lucht, zorgen voor verkoeling in de zomer en houden de opgeslagen koolstof vast in de bodem. Dit drieluik aan klimaatvoordelen bezorgt het LEKP genoeg redenen om lokale besturen aan te zetten om extra hagen en gevelbeplanting te planten. Het LEKP wil 0,5 meter geveltuin of haag per inwoner extra tegen 2030 en dit vanaf 2021.

Binnen deze doelstelling tellen nieuw aangeplante hagen of geveltuinen op zowel privé- als publiek domein. Hagen die opnieuw of door compensatie worden aangelegd tellen niet mee. Het LEKP mikt namelijk op extra hagen of geveltuinen en vergroening in een stedelijke omgeving. In deze is het belangrijk de aandacht te richten op het woord extra. Hagen die gerooid worden bij bijvoorbeeld de heraanleg van een straat dienen als min in rekening gebracht te worden. Binnen hagen en geveltuinen zijn vele varianten. Naargelang soorten en manier van aanplanting kunnen gevolgen voor milieu en natuur verschillen. Deze tellen allemaal mee zonder onderscheid. Aangezien we geen enkele inspanning onopgemerkt willen laten heeft het bestuur de mogelijkheid via de LEKP-formulieren een toelichting te voorzien.

De hagen en geveltuinen kunnen integraal deel uitmaken van de stedelijke ontwikkeling van gemeenten of steden, zoals kleine percelen die onthard worden, of kleine braakliggende terreinen voor extra haagbeplanting. Lokale besturen kunnen hier creatief mee omspringen en actief het groen de gemeentekern binnenbrengen. Dit draagt bij aan het klimaat, de leefbaarheid en de aanpak van warmte-eilanden in de Vlaamse steden. Ook hier is er de mogelijkheid tot synergie met de doelstelling ontharding. Wanneer voor de aanplant van een geveltuin de bodem onthard wordt hebben we twee vliegen in één klap. Neem voor enkele tips een kijkje naar de webinar van VVSG rond vergroening.

Elke inspanning, binnen de doelstelling, op het grondgebied van de gemeente helpt deze te behalen. Bedrijven, verenigingen en particulieren kunnen aangemoedigd worden extra haag- of geveltuinen op hun eigen terrein te plaatsen en door te geven via het Groenblauwpeil (GBP). Op die manier gaat geen enkele ondernomen actie verloren. Door de handen in elkaar te slaan en als gemeente, samen met de burgers deze doelstelling na te streven verwezenlijken we in Vlaanderen een opmerkelijke, voelbare en zichtbare vergroening voor iedereen.

Hoe verzamelt het Pactportaal de data voor deze doelstelling?

Lokale besturen kunnen aan hun burgers, bedrijven en verenigingen vragen om zelf de hagen en gevelbeplanting op hun privédomein aan te geven. Zelf kunnen de gemeenten hagen en/of geveltuinen op publiek domein invoeren. De hagen en geveltuinen kunnen de lokale besturen en burgers aangeven op de online toepassing: groenblauwpeil.be (GBP). Het GBP verzamelt deze data en geeft ze door aan het Pactportaal.

Let er wel op dat de juiste machtigingen nodig zijn om het Groenblauwpeil te gebruiken als gemeentemedewerker en acties en verbeteringen toe te voegen op publiek terrein. Daarnaast is het van belang binnen een engagement samen met de burger, goede afspraken te maken. Zorg ervoor dat het duidelijk is wie de actie registreert in het Groenblauwpeil om dubbeltelling te vermijden.

Authentieke bron: GBP (groenblauwpeil.be)

Tip: Herbekijk de webinar en kom meer te weten over welke hagen en geveltuinbeplanting je kan registeren in het GBP.

Download hier de handleiding voor de invoer van LEKP-verbeteringen in het groenblauwpeil.