Lokale besturen nemen het voortouw in de energie- en klimaattransitie. Krachtdadig engageren ze zich om energie te besparen, broeikasgassen te verlagen en warmte- en sloopbeleidsplannen op te maken. Het LEKP zet extra in op vier specifieke werven, namelijk: vergroening, energie, mobiliteit en regenwater. Talloze samenwerkingsverbanden tussen lokale besturen onderling en tussen lokale besturen met hun lokale stakeholders maken dit mogelijk.

Het Pactportaal volgt de resultaten van de lokale besturen op en bundelt ze. Eénmaal per jaar worden deze resultaten in functie van het LEKP op de gemeenteraad voorgelegd. Uiteraard kan er ook een dynamische voortgangsbespreking gebeuren in de schoot van lokale milieu-, Gecoro- en andere adviesraden. Voor de opvolging van de realisaties onder het LEKP laadt het lokaal bestuur een gemeenteraadsbesluit van de jaarlijkse bespreking op via het Loket voor Lokale Besturen (module subsidiebeheer). Dit gebeurt een eerste keer vóór 1 maart 2023, met een jaarlijkse frequentie.

Wat is het Pactportaal?

Remote video URL

Het Pactportaal toont de resultaten van de lokale besturen voor de 16 verschillende doelstellingen van het LEKP doorheen de tijd.

Het Pactportaal verzamelt authentieke data bij onze partnerorganisaties en stelt deze gebruiksvriendelijk ter beschikking aan de lokale besturen. Bij deze partnerorganisaties voeren de lokale besturen, burgers en andere betrokkenen de nodige data reeds in. Het Pactportaal hergebruikt deze data zodat er geen extra monitoringslast is.

 
Het Pactportaal

De resultaten van alle LEKP-doelstellingen zijn verdeeld in het Pactportaal.

Een volledig en diepgaand overzicht van jouw lokaal bestuur kan je op LEKP-rapport vinden.

Op Vlaanderen krijg je een totaal overzicht van de LEKP-doelstellingen van alle deelnemende lokale besturen.

Nieuwsgierig naar de resultaten van jouw lokaal bestuur? Bekijk ze op overzicht gemeente.

Liever meer weten over de specifieke resultaten van de LEKP-doelstellingen van jouw lokaal bestuur? Lees dan meer op de gemeente(s) per doelstellingen.

Kom meer te weten over de verzameling van de data, de authentieke bron en de definitie van de LEKP-doelstellingen op informatie doelstellingen.